Draai om je oren
Jazz en meer - Weblog

 


Nieuws
Subsidie Doek stopt ondanks positief advies


"Onlangs heeft het Fonds Podiumkunsten advies uitgebracht voor de 'Meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020'. Improvisatiecollectief Doek kreeg een positief advies. Het fonds roemt de 'veelzijdigheid, grensverleggende houding en avontuurlijke inslag', en door de toetreding van een nieuwe generatie muzikanten 'weet Doek zijn visie op improvisatie over te dragen aan een nieuw en relatief jong publiek, zonder concessies te doen aan de avontuurlijkheid en het experiment.' En: 'Doek neemt als platform en broedplaats een belangrijke plaats in binnen de scene van improvisatiemuziek in Nederland.'

Helaas is momenteel in Nederland het totale budget voor podiumkunsten dermate laag, dat zelfs positieve adviezen niet langer vanzelfsprekend gehonoreerd worden. Ook Doek valt nu buiten de boot. Hiermee komt voor ons een einde aan een periode van 16 jaar structurele subsidie, die ons essentiële ondersteuning bood voor de continuïteit en ontwikkeling van geïmproviseerde muziek in Amsterdam, Nederland en ver daarbuiten.

Doek is een improvisatiecollectief met 8 kernleden als artistieke commissie. Samen vertegenwoordigen zij 3 generaties binnen de (inter)nationale improvisatietop. Als bandleiders zijn zij verantwoordelijk voor zo'n 20 ensembles en groepen. De muzikanten van deze groepen vormen de tweede schil Doek-muzikanten. Daarnaast is Doek steeds op zoek naar nieuwe – soms tijdelijke – allianties met musici, kunstenaars en organisaties. Door deze constante dialoog met de omgeving en grote mate van flexibiliteit kan Doek met relatief weinig middelen een heel grote impact genereren.

De afgelopen 15 jaar hebben ruim 270 muzikanten 1.354 concerten gegeven voor 151.649 luisteraars op uiteenlopende podia en festivals in Nederland en talloze andere landen. Dit heeft eraan bijgedragen dat Nederland momenteel zo'n bloeiende improscene kent en Amsterdam wereldwijd bekendstaat als een van de capitals of improvisation. Met het doorstrepen van de structurele subsidie voor Doek zal de ondersteuning wegvallen die het collectief slagkracht gaf en die continuïteit waarborgde. Dit zal voelbare consequenties hebben voor de improscene in Nederland.

Minister Bussemaker onderkent de problemen die door de bezuinigingen in het gehele culturele veld zijn ontstaan. Onlangs beloofde zij haar uiterste best te zullen doen om nog vóór Prinsjesdag meer geld voor cultuur te vinden. Wij hopen van harte dat zij hierin zal slagen en dat Doeks positieve advies dan alsnog zal worden gehonoreerd. Maar wat de uitkomst ook moge zijn, de muzikanten van Doek zullen zich onverminderd blijven inzetten voor de ontwikkeling, bevordering en verspreiding van improvisatiemuziek."

Bron: Stichting Doek

Labels:

(Maarten van de Ven, 19.9.16) - - [naar boven]


Lees verder in het archief...


Menupagina's:

Redactieadres:

Hoekstraat 1 B17
3910 Neerpelt
België
(0032) 11747180
(0032) 498788554

Nieuws, tips, suggesties, adverteren, meewerken?
Mail de redactie.