Draai om je oren
Jazz en meer - Weblog

 


Nieuws
Grand Theatre failliet

'No Jazz, No Music,' meldt de agenda van de Groninger Gezinsbode nog voor donderdag 26 maart in het Grand Theatre. De naam van een programma met de groepen van Fie Schouten en Jan Nijdam. Het is wrang: sinds het weekend van 13 maart is er helemaal geen jazz en geen muziek meer in het Grand. Geen vernieuwend theater, geen dans, geen multimediaprojecten, geen kinderactiviteiten. Na 35 jaar is het doek gevallen voor het karakteristieke theater aan de Grote Markt. Met een schuldenlast van ruim twee ton was het niet langer verantwoord het Grand open te houden.

Groninger cultuurliefhebbers reageren geschokt op het nieuws van het faillissement. Bekend was dat het theater in 2012/13 ruim acht ton aan rijkssubsidie kwijtraakte na de bezuinigingsoperatie van Halbe Z., destijds de staatssecretaris voor (lees: tegen) cultuur. Dat betekende dat de rol van het Grand als productiehuis was uitgespeeld. Achteraf lijkt het erop dat de consequenties van die ommezwaai niet volledig in het beleid van het theater werden verdisconteerd. Er werd gepoogd zoveel mogelijk medewerkers vast te houden, voor wie andere functies werden gevonden. In 2012 werd er nog fors geïnvesteerd in een nieuwe tribune en het financiële beleid van directeur Paul S. resulteerde er onder meer in, dat medewerkers die tot dan toe hun diensten om niet hadden verricht ineens betaald gingen worden.

Een vraag aan de gemeente om een overbruggingskrediet van 475.000 euro werd afgewezen. Cultuurwethouder Paul de R. vindt dat gesubsidieerde instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun bedrijfsvoering. Er is volgens hem nog veel onzekerheid, de jaarrekening over 2014 ontbreekt, net als een deugdelijk reorganisatieplan. Wel vindt hij het belangrijk dat een cultuurstad als Groningen een plek houdt waar jong creatief talent de kans krijgt te experimenteren en zich te ontwikkelen. Daartoe is hij in gesprek met een aantal culturele organisaties.

Intussen is het moeilijk te verteren dat ex-directeur S. is opgestapt met een half jaar salaris bij wijze van bonus, terwijl er kunstenaars zijn die nog voor duizenden euro's aan vorderingen hebben openstaan. Waarvan dus dubieus is of ze hun geld nog ooit zullen zien. Wat de situatie nóg zuurder maakt is dat de bouw van het Forum, honderd meter verderop, vier maanden is stilgelegd (à raison van zo'n twee miljoen per maand) om te bekijken hoe die glazen cultuurberg alsnog aardbevingsbestendig gemaakt kan worden. Wat, zoals men zal begrijpen, geen eenvoudige klus is wanneer het fundament eenmaal gelegd is.

Labels:

(Eddy Determeyer, 19.3.15) - - [naar boven]


Lees verder in het archief...


Menupagina's:

Redactieadres:

Hoekstraat 1 B17
3910 Neerpelt
België
(0032) 11747180
(0032) 498788554

Nieuws, tips, suggesties, adverteren, meewerken?
Mail de redactie.