Draai om je oren
Jazz en meer - Weblog

 
Nieuws
Budget van JIN wordt overgeheveld naar Lindenberg


Sinds twee jaar dringt de Nijmeegse wethouder Beerten aan op samenwerking tussen de stichting Jazz & Impro Nijmegen (JIN) en De Lindenberg. Tijdens alle besprekingen is steeds weer gebleken dat de wethouder en De Lindenberg samenwerking opvatten als een volledige overname van de subsidie en het domein van de JIN door De Lindenberg. De JIN heeft twee jaar lang volgehouden dat deze wijze van samenwerken voor de JIN onaanvaardbaar is. De JIN was en is nog steeds bereid tot een gelijkwaardige samenwerking te komen, maar wenst niet mee te werken aan haar eigen liquidatie als programmerende organisatie.

Nadat dit najaar wederom samenwerkingsbesprekingen vast zijn gelopen op de eis van De Lindenberg dat de JIN haar subsidie en domein moet inleveren, wist de JIN in een overleg met de wethouder enige beweging in dit onwrikbare standpunt te bereiken. Dat leidde er toe dat de wethouder toezegde dat de JIN in ieder geval in 2013 op subsidie kan rekenen en de eerste helft van 2013 in LUX kan blijven programmeren. De JIN zegde toe opnieuw aan samenwerkingsbesprekingen deel te zullen nemen, gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Een aantal dagen na het indienen van de subsidieaanvraag en bijna twee weken na het bovengenoemd overleg ontvangt de JIN het verslag van het overleg met de wethouder. Daarin staat dat afgesproken is dat het JIN-budget naar De Lindenberg gaat en dat de JIN niet meer onafhankelijk kan beschikken over haar eigen gelden. Duidelijk zal zijn dat de JIN een dergelijke afspraak nooit wil maken, daar dat betekent dat zij instemt met haar eigen liquidatie.

Op woensdag 19 december wordt een uitwerking van de cultuurvisie van wethouder Beerten in de raad besproken, te weten het Subsidiehuis Kunst en Cultuur. De vrees dat de kleintjes gaan sneuvelen, lijkt in ieder geval in het geval van de JIN bewaarheid te worden als de raad daar geen stokje voor steekt. De JIN gaat de raad vragen de subsidie voor 2013 te doen waarborgen. De raad wordt gevraagd te besluiten de JIN op te nemen in het subsidiehuis, waardoor er continuïteit op langere termijn kan zijn, en om de wethouder te vragen ervoor te zorgen dat er samenwerking kan ontstaan met behoud van eigen middelen en autonomie voor alle betrokkenen.

Bron: JIN

Labels:

(Maarten van de Ven, 18.12.12) - - [naar boven]


Lees verder in het archief...


Menupagina's:

Redactieadres:

Hoekstraat 1 B17
3910 Neerpelt
Belgi├ź
(0032) 11747180
(0032) 498788554

Nieuws, tips, suggesties, adverteren, meewerken?
Mail de redactie.