Draai om je oren
Jazz en meer - Weblog

 
Nieuws
U Jazz 2011 probeert opheffing SJU jazzpodium ongedaan te maken


Op 23 juni vond in het Utrechtse SJU Jazzpodium een actievergadering plaats om in protest te komen tegen de beslissing van het bestuur van het SJU om het podium op de Varkenmarkt per direct op te heffen. Vorige week was voor velen vrij onverwacht het volgende te lezen op de website van het Utrechtse SJU Jazzpodium:

'Wegens bedrijfseconomische redenen is het SJU Jazzpodium op de Varkensmarkt gesloten. Het bestuur heeft diverse scenario's uitgewerkt, ook met het oog op het belang van de medewerkers, maar ziet geen andere oplossing dan het sluiten van het podium. De stichting SJU blijft bestaan en organiseert vanaf september jazzconcerten op andere locaties, waaronder Vredenburg Leeuwenbergh. "Deze oplossing is de enige manier om de jazzmuziek te behouden voor Utrecht", zegt SJU voorzitter Paul Adriaanse. In nauwe samenwerking met de Muziekpaleis-partners zal met een nieuwe jazzprogrammering een breder publiek worden aangesproken dan tot nu toe in de kleine SJU-kelder mogelijk was.'

De initiatiefnemers van de actiegroep hebben zich verenigd in de belangengroep U Jazz 2011. Deze bestaat onder meer uit enkele bekende Utrechtse jazzmusici, zoals Michael Baird, Tjitze Vogel, Steven Kamperman, Paul Maassen en Marianne Verbrugge. Zij spraken zich, gesteund door de grote groep aanwezigen, waaronder ook de bekende Utrechtse saxofonist Gijs Hendriks, expliciet uit tegen de beslissing van het bestuur. De huidige voorzitter van het SJU bestuur, Paul Adriaanse, werd in de gelegenheid gesteld om de beslissing tot sluiting toe te lichten.

Tijdens de avond werd duidelijk dat er groot verschil in inzicht bestaat tussen het bestuur en de belangengroep in achterliggende oorzaken en interpretatie van de financiƫle tekorten en onderliggende beweegredenen om tot het rigoureuze besluit van sluiting te komen. De belangengroep verwijt het bestuur onvoldoende te zijn opgekomen voor de belangen van de Utrechtse jazzliefhebbers, musici, workshop- en sessiedeelnemers en niet te hebben gecommuniceerd naar de achterban en Raad van Advies. De belangengroep is van mening dat het bestuur niet tot het uiterste is gegaan bij het zoeken naar mogelijkheden om het SJU Jazzpodium te kunnen behouden.

Op de vraag aan Adriaanse in hoeverre de Utrechtse wethouder voor Cultuur, in aanloop naar de totstandkoming van het Muziekpaleis, betrokken is geweest bij de beslissing tot opheffing van het SJU Jazzpodium, kon of wilde hij geen duidelijk antwoord geven. Dit zorgde voor veel wrevel bij de aanwezigen. Baird sprak het vermoeden uit dat het SJU Jazzpodium in aanloop naar de totstandkoming van het Muziekpaleis "geslachtofferd is".

Enkele moties werden in stemming gebracht. Zo werd het vertrouwen in het huidige bestuur opgezegd, zal er een commissie opgericht worden die de procedurele gang van zaken onder de loep gaat nemen en tevens alle mogelijkheden - ook vanuit de Utrechtse politiek - gaat onderzoeken voor behoud van het Utrechtse jazzpodium.

(Koen Scherer, 26.6.11) - - [naar boven]


Lees verder in het archief...


Menupagina's:

Redactieadres:

Hoekstraat 1 B17
3910 Neerpelt
Belgiƫ
(0032) 11747180
(0032) 498788554

Nieuws, tips, suggesties, adverteren, meewerken?
Mail de redactie.